هاست لینوکس ویژه ایران

کیفیت هاستینگ ایرانی را تجربه کنید ...

هاست لینوکس ویژه 200 مگابایت

حجم 200 مگابایت
پهنای باند 2 گیگ
پشتیبانی 24 ساعته
سرور برج میلاد

هاست لینوکس ویژه 500 مگابایت

حجم 500 مگابایت
پهنای باند 50 گیگ
پشتیبانی 24 ساعته
سرور برج میلاد

هاست پربازدید وی آی پی 500 مگابایت

حجم 200 مگابایت
پهنای باند 2 گیگ
پشتیبانی 24 ساعته
سرور برج میلاد

هاست لینوکس ویژه یک گیگ

حجم یک گیگابایت
پهنای باند 10 گیگ
پشتیبانی 24 ساعته
سرور برج میلاد

هاست لینوکس ویژه دو گیگ

حجم دو گیگابایت
پهنای باند 20 گیگ
پشتیبانی 24 ساعته
سرور برج میلاد

هاست لینوکس ویژه سه گیگ

حجم سه گیگابایت
پهنای باند 30 گیگ
پشتیبانی 24 ساعته
سرور برج میلاد

هاست لینوکس ویژه چهار گیگ

حجم چهار گیگابایت
پهنای باند 40 گیگ
پشتیبانی 24 ساعته
سرور برج میلاد