هاست لینوکس ویژه ایران

کیفیت هاستینگ ایرانی را تجربه کنید ...

هاست لینوکس ویژه 200 مگابایت

حجم 200 مگابایت
پهنای باند 2 گیگ
پشتیبانی 24 ساعته
سرور برج میلاد

هاست لینوکس ویژه 500 مگابایت

حجم 500 مگابایت
پهنای باند 50 گیگ
پشتیبانی 24 ساعته
سرور برج میلاد

هاست لینوکس ویژه یک گیگ

حجم یک گیگابایت
پهنای باند 10 گیگ
پشتیبانی 24 ساعته
سرور برج میلاد

هاست لینوکس ویژه دو گیگ

حجم دو گیگابایت
پهنای باند 20 گیگ
پشتیبانی 24 ساعته
سرور برج میلاد

هاست لینوکس ویژه سه گیگ

حجم سه گیگابایت
پهنای باند 30 گیگ
پشتیبانی 24 ساعته
سرور برج میلاد

هاست لینوکس ویژه چهار گیگ

حجم چهار گیگابایت
پهنای باند 40 گیگ
پشتیبانی 24 ساعته
سرور برج میلاد