هاست پربازدید وی آی پی ایران

دیگر نگران کندی سایتتان نباشید...

هاست پربازدید وی آی پی 200 مگابایت

حجم دویست مگابایت
آپتایم ٩٩ درصد
بدون قطعی و کاهش سرعت

 • نامحدود پهنای باند
 • SSD Nvme نوع هارد
 • نامحدود دیگر امکانات
هاست پربازدید وی آی پی 500 مگابایت

حجم پانصد مگابایت
آپتایم ٩٩ درصد
بدون قطعی و کاهش سرعت

 • نامحدود پهنای باند
 • SSD Nvme نوع هارد
 • نامحدود دیگر امکانات
هاست پربازدید وی آی پی 1 گیگ

حجم یک گیگابایت
آپتایم ٩٩ درصد
بدون قطعی و کاهش سرعت

 • نامحدود پهنای باند
 • SSD Nvme نوع هارد
 • نامحدود دیگر امکانات
هاست پربازدید وی آی پی 2 گیگ

حجم دو گیگابایت
آپتایم ٩٩ درصد
بدون قطعی و کاهش سرعت

 • نامحدود پهنای باند
 • SSD Nvme نوع هارد
 • نامحدود دیگر امکانات
هاست پربازدید وی آی پی 3 گیگ

حجم سه گیگابایت
آپتایم ٩٩ درصد
بدون قطعی و کاهش سرعت

 • نامحدود پهنای باند
 • SSD Nvme نوع هارد
 • نامحدود دیگر امکانات
هاست پربازدید وی آی پی 4 گیگ

حجم چهار گیگابایت
آپتایم ٩٩ درصد
بدون قطعی و کاهش سرعت

 • نامحدود پهنای باند
 • SSD Nvme نوع هارد
 • نامحدود دیگر امکانات